aktuality

Studenti a vyučující GOODWILLu vyjeli v rámci projektu Industry 4.0 Era do Španělska

Po zahájení projektu v České republice a „učitelských“ mobilitách v Itálii a v Litvě vyjeli do Španělska se třemi pedagogy také čtyři studenti. Aktivity se konaly ve dnech 21. 3. až 23. 3. 2022 v Málaze a také v Madridu. Studenti se setkali se svými vrstevníky z dalších účastnických zemí, prezentovali, jakým způsobem postupovali při tvorbě projektového loga; učitelé sdíleli zkušenosti se vzděláváním v oblasti průmyslu 4.0 a všichni si vyzkoušeli svět virtuální reality během workshopu v moderním inovačním centru. Čas byl také na prohlídku města. Poslední den mobilit byl věnován návštěvě soutěže odborných dovedností studentů Spain Skills v Madridu.